Home » Sundhed » Nedsat hørelse må ikke være et tabu
Sundhed

Nedsat hørelse må ikke være et tabu

Selvom nogle med nedsat hørelse føler skam over, at de ikke længere hører så godt, som de plejede. De er dog langt fra alene med problemerne. Det er nemlig mere almindeligt at have nedsat hørelse, end man lige skulle tro, siger Anne Mette Kristensen, konsulent hos Høreforeningen. 

Af Bo Christensen

Nedsat hørelse er et udbredt problem. I en dansk spørgeskemaundersøgelse svarer 49 procent af deltagerne, at de ikke hører ligeså godt, som de har gjort.

Problemer med hørelsen er altså noget, som mange kender til eller har bekendte, som kæmper med. Derfor er det heller ikke noget, man behøver holde for sig selv, eller et problem, man skal føle skam over at have, siger Anne Mette Kristensen, hørekonsulent hos Høreforeningen.

”Nogle personer med nedsat hørelse forsøger at skjule høretabet for omverden, men det fører bare til problemer ved sociale arrangementer og kan skabe isolation. Det er synd, da mange gerne vil vise hensyn overfor personen og de udfordringer, der er forbundet med nedsat hørelse,” siger Anne Mette Kristensen.

Høreforeningen vurderer, at i 2030 vil der være ca. en million danskere med høretab. Det tæller både unge og ældre mennesker.

En svær erkendelse

Det kan være en stor sorg for nogle at få nedsat hørelse. Derfor kan erkendelsen over for sig selv og omverden være en svær proces.

”Nogle lever med høretabet i lang tid uden at erkende det. De trækker sig måske fra sociale arrangementer, da de ikke føler, at de kan deltage, når de ikke kan høre, hvad der bliver sagt. Andre kompenserer ved at snakke mere, så de er fri for ikke at skulle lytte efter, hvad andre siger. Forskning viser, at ubehandlet høretab kan føre til depression. Det kan altså have afgørende effekt på livskvaliteten, at man erkender problemerne og tør at søge hjælp,” siger Anne Mette Kristensen.

Vær åben

Det er vigtigt, at man er åben omkring sit høretab. Ellers ved andre ikke hvilke hensyn, de skal tage, og hvad du har brug for.

”Det handler om erkendelsen af, at man har høretab og være åben omkring det. På den måde kan dine nærmeste støtte dig i processen med at få hjælp eller ved at tage hensyn. Når du tør være åben omkring dine udfordringer, bliver det også nemmere at søge hjælp og få et høreapparat. Det ændrer meget og giver livskvalitet tilbage,” siger Anne Mette Kristensen, der samtidig pointerer, at høreapparater i dag er blevet forfinet, så de næsten er usynlige for omverden. Æstetisk måske en fordel, men det kan til gengæld have den ulempe, at omgivelserne ikke bemærker, at personen har nedsat hørelse.

Hjælpen er rundt om hjørnet

Der er flere muligheder for at få hjælp, hvis man mistænker at have fået nedsat hørelse. Start med at få tid hos en ørelæge og få testet din hørelse. For at komme til ørelæge behøver du ikke henvisning fra egen læge. Når du derefter skal have høreapparat, skal du tage stilling til, om du vil henvises til en offentlig høreklinik, eller om du vil til en privat høreapparatforhandler. Hvis man har brug for støtte til at håndtere udfordringen med nedsat hørelse i hverdagen, kan man også besøge sit lokale kommunikationscenter. Det er sat i verden for at hjælpe folk med nedsat hørelse, dårligt syn og andre udfordringer. Til sidst kan man også ringe og tale med en fagperson hos Høreforeningen, der kan hjælpe dig videre i processen.

Kan ramme i alle aldre

Nogle får dårligere hørelse, når de kommer op i alderen, men der er også mange, hvor problemerne allerede starter, mens de er unge. Ca. hver 6. dansker over 18 år har problemer med hørelsen. Problemerne går fra hyletone – til lidt høretab – til meget høretab. Nedsat hørelse er altså ikke kun noget, man kan kæmper med som ældre.

”Nedsat hørelse er ikke kun noget, der rammer ældre mennesker. Det kan ramme i alle aldre. Derfor er det vigtigt, at vi tør tale åbent om det og dele vores udfordringer med omverden,” siger Anne Mette Kristensen.

Next article