Home » Sundhed » Søde fremtidsdrømme og sund aldring
Når vi bliver gamle

Søde fremtidsdrømme og sund aldring

Anéh Christina Hajdu
Anéh Christina Hajdu
Anéh Christina Hajdu

Af Anéh Christina Hajdu, Outreachdirektør, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

Det gælder for de fleste af os, at vi i livets først tredjedel drømmer en hel del om fremtidens mange muligheder. Som ældre har vi derimod en tendens til at se tilbage i tiden på de muligheder, som vi fik. Midt i livet vil vi typisk både tænke over de tilbagelagte stier og de nye veje, vi kan vælge senere i livet. Én ting er dog sikkert, drømmene om fremtiden er vigtige for vores selvforståelse og livskvalitet gennem hele livet. Også når vi bliver gamle.

Danskernes levealder bliver hele tiden højere. Som samfund optimerer vi konstant vores sundhed gennem forskellige politiske tiltag og ydelser, og derfor kan mange nyfødte danskere i dag se frem til at runde deres 100-års fødselsdag. Det er dog ikke kun de unge, der nyder godt af samfundets forbedrede sundhed. Ældre mennesker har også gavn af fremskridtet. Ni ud af ti danskere, der netop har fejret deres 80-års fødselsdag, kan også sætte flag i lagkagen og fejre deres 81. leveår.

Vi undervurderer den trejde alder

De fleste af os undervurderer potentialet ved et langt liv. Det gælder både borgere, fagpersoner og politikere. Denne uvidenhed bygger dog på en falsk forventning om en hensygnende og trist tredje alder.

Det kan måske skyldes, at vi fra tid til anden oplever venner eller familiemedlemmer dø. Jo yngre de er, jo hårdere rammer det os. For det er ikke kun sorgen, der rammer os. Deres død gør os opmærksomme på vores egen skrøbelighed og dødelighed, og det skræmmer os. Men faktisk er det sådan, at hver gang nogen dør for tidligt, kan vi forvente, at andre vil leve længere end gennemsnittet.

Bedre livsstil, forebyggelse og behandling

Når vi ser frem mod alderdommen, forbinder vi den typisk med tab, sygdom, ensomhed og handicap. Men ny viden kan hjælpe os med at skabe et nyt og mere optimistisk billede af den tredje alder. Videnskaben øger vores forståelse af, hvorfor vi ældes og bliver syge, og det fører til bedre livsstil, forebyggelse og behandling.

Faktisk er risikoen for at dø af en hjertesygdom reduceret med en tiendedel på bare få årtier. Og tilhører du den generation, som går på pension om ca. 15 år, er din risiko for at udvikle demens reduceret til en tredjedel sammenlignet med dine forældres. Risikoen for at miste synet sidst i livet er også minimal, når man sammenligner med tidligere generationer af bedsteforældre.

Hvordan håndterer vi livets udfordringer?

På Center for Sund Aldring på Københavns Universitet har vi igennem 10 år forsket i sund alder. Vi søger i stigende grad at nå ud til befolkningen. Ikke blot for at formidle gode nyheder om forskning, men for at lære borgere, sundhedspersonale og politikere, hvordan vi kan overvinde aldersrelaterede udfordringer og leve stærke liv i alderdommen. Hvordan vi bliver endnu mere modstandsdygtige og i stand til at håndtere livets udfordringer – uanset om de er fysiske, psykiske eller sociale.

Aldring giver os alle mangeartede udfordringer. Og der findes ingen nemme løsninger. Hvis vi er klar til at lytte, vil ældre mennesker fortælle os, at det har sin pris at lave længe. Alligevel bliver livskvaliteten blandt de ældste af os ved med at stige. Kun i livets allersidste fase falder den.

Den tredje alder rummer livsglæde og muligheder

De fleste af os ved godt, hvordan livet skal leves. Fidusen er at engagere sig i aktiviteter, som kaster både livsglæde og værdi af sig. De fleste af os har også lært at være effektive i vores arbejds- og privatliv. Vi har lært, hvordan vi bruger vores tid og penge bedst med størst muligt udbytte og livskvalitet. Vi er uden tvivl blevet klogere. Og når vi støder på en lukket dør, vil de fleste af os lede efter en anden indgang.

De fleste af os drømmer om et langt liv, men ingen ønsker at blive gamle. Med indsigten fra 10 års forskning i Center for Sund Aldring kan vi imidlertid mane til besindelse, ro og optimisme. Videnskaben viser, at vi med afsæt i nye erkendelser kan se frem mod livets sidste kapitel med livsmod og glæde. Livets tredje alder rummer flere muligheder og oplevelser, end du drømmer om.


Next article