Home » Testamente » Donationer og testamentariske gaver er livsvigtige for beskyttelse af dansk natur
Testamente

Donationer og testamentariske gaver er livsvigtige for beskyttelse af dansk natur

avatar

Jonas Geldmann

Biolog, ph.d. fra Københavns Universitet og forsker i naturbeskyttelse ved Universitetet i Cambridge

Testamentariske gaver til naturorganisationer gør en forskel for de 1500 truede dyrearter, der er i Danmark.

Af Jesper Henning Pedersen

”Stort set alle mennesker i hele verden går op i det her. På tværs af politiske skel er der ikke mange, der ikke synes, det er vigtigt at bevare naturen både i deres eget land og internationalt. Alligevel er området ekstremt underfinansieret, så det er vigtigt med natur- og dyreorganisationer, der står for at bringe naturen ind i den politiske dagsorden. På den måde arbejder de jo for alle menneskers interesser,” siger Jonas Geldmann, forsker i naturbeskyttelse ved Universitetet i Cambridge.

Danmark er en del af ’Konvention om Biologisk Diversitet’

Danmark har sammen med 195 andre lande underskrevet ’Konvention om Biologisk Diversitet’, hvor vi har forpligtet os til at gøre hvad vi kan, for at sikre at der ikke uddør flere arter. På trods af det står vi midt i, hvad mange forskere kalder ’den sjette masseuddøen’, der kan sammenlignes med, da dinosaurerne forsvandt for 65 mio. år siden. Det øger behovet for økonomiske midler.

”Vi har et politisk ansvar for at gøre noget, og foreningerne sørger for at holde politikerne fast på den forpligtelse,” påpeger Jonas Geldmann.

Testamentariske gaver gør en forskel

Der er ikke længere natur- og dyreorganisationerne, der får midler fra det offentlige via Finansloven.

”Nu er hele indtægtsgrundlaget afhængig af medlemskaber og hjælpedonationer, og det spiller en afgørende rolle for at opretholde naturorganisationernes helt almindelige driftsøkonomi og kunne iværksætte særlige projekter. F.eks. har Danmarks Naturfredningsforening i flere tilfælde opkøbt naturområder netop gennem testamentariske gaver. Det gør en kæmpe forskel på den måde at tage ansvar for et helt naturområde, fordi ejerskab er en af de bedste måder at beskytte naturen på den lange bane,” siger Jonas Geldmann.

Læs også Flere donerer penge i testamentet

1500 truede dyrearter i Danmark

”Det står rigtig slemt til i Danmark, og der er rigtig mange truede dyrearter. Vi er et af de steder i verden, hvor naturen har det hårdest. Alt i alt vurderer Aarhus Universitet – der står for den danske ’rødliste’ over truede dyrearter – at der er ca. 1500 truede arter i Danmark. Det svarer til ca. 15% af de arter, vi kender i nok detaljer til at vurdere, og det er et ganske højt tal,” konstaterer Jonas Geldmann.

Vi skal passe på vores natur

En helt særlig art i Danmark er Snæbelen, der er en art laksefisk, der kun forekommer i Danmark (Vestjylland) – dvs. den er endemisk. Bestanden er sårbar, men pga. dens særlige status passes der forholdsvis godt på den, og da den er totalfredet er det ikke en art, vi er lige ved at miste.

”Men det er klart, at for en art der kun forekommer i et par jyske åer, skal der ikke meget til, før den forsvinder. Et andet eksempel er Hasselmusen – der faktisk ikke er en mus men en syvsover – der er blandt de mest truede og sjældne pattedyrarter i Danmark, mens den ikke nødvendigvis er globalt truet. Mens f.eks. Rødlig Perlemorsommerfugl er ekstremt truet i Danmark og findes kun i meget få bestande på Sjælland og Lolland-Falster – højst sandsynligt koblet til tabet af urørt løvskov og den intensive skovdrift – og også er truet uden for Danmark,” siger Jonas Geldmann.

Next article