Home » Testamente » Hvem skal arve, når du ikke er her længere?
Arv

Hvem skal arve, når du ikke er her længere?

Robert Hinnerskov, Generalsekretær i Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)
Robert Hinnerskov, Generalsekretær i Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)
Robert Hinnerskov, Generalsekretær i Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Har du familie, kan spørgsmålet måske virke irrelevant – for det skal de pårørende vel? Eller skal de velgørende organisationer også betænkes? Ifølge Robert Hinnerskov, Generalsekretær i Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, kan der nemlig være flere fordele ved at påtænke velgørende organisationer i testamentet med såkaldt testamentariske gaver.

Testamentariske gaver er, når man vælger at give en del af sin formue til velgørenhed i stedet for at give det hele til sine pårørende. Det spektakulære ved netop denne måde at støtte diverse organisationer er, at det er helt og aldeles afgiftsfrit – uanset beløbet. Så uanset om man ønsker at hjælpe en international forening, en kirkelig en humanitær eller en dyreværnsorganisation, går hele det donerede beløb til den ønskede organisation. Baggrunden for denne afgiftsfrihed skal findes i, at de i særdeleshed er i samfundets interesse. Og at de gør en forskel, er Robert slet ikke i tvivl om:

”Testamentariske gaver er af stor betydning for de velgørende organisationer. De penge, de får ad denne vej, giver dem en enestående mulighed for at kunne gøre en endnu større indsats. Det kan f.eks være i form af udviklingsprojekter, mulighed for at hjælpe udsatte mennesker, oplysningskampagner eller forskning.”

Testamentariske gaver for 600 mio.

Statistikkerne viser da også, at der er mange, der vælger at give hele eller dele af arven til andre end familie og pårørende. Ifølge en undersøgelse foretaget af ISOBRO og Deloitte, har der været en fremgang i de danske indsamlingsorganisationers indtægter på hele 15% i perioden fra 2013 til 2017. Det svarer til 77 millioner kroner – og alene i 2017 modtog de adspurgte organisationer tilsammen 600 mio. kroner.

”ISOBROs indtægtsundersøgelse viser, at det internationale hjælpearbejde og sygdomsbekæmpende- samt handicaporganisationer tegner sig for en meget stor del af arveindtægterne, men vi har de seneste 5 år også set pæne procentvise stigninger hos kirkelige, nationale, sociale og humanitære organisationer samt natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer,” fortæller Robert, der er spændt på, om vi med tiden vil se at nye dagsordener, som f.eks. det betydelige fokus på verdensmålene, vil kunne medvirke til at øge de samlede indtægter fra arv.

Generøsitet er kodeordet

Men hvorfor vælger man at give en testamentarisk gave? Ud over at være afgiftsfritaget uanset beløbet, er der også et menneskeligt aspekt:

”Danskerne er generelt meget generøse, når det drejer sig om at give til andre. Det er de mange indsamlinger et glimrende bevis på. Det er en måde at give noget tilbage til det samfund, man har været en del af, men der er også dem, der gennem hele livet har været medlem af en forening, og ønsker at fortsætte med at støtte dennes arbejde – også efter døden.”

Ønsker man, at ens arv bliver brugt til en specifik opgave eller på et særligt område indenfor den organisation, man vælger at støtte, anbefaler Robert, at man tager kontakt til den enkelte organisation inden det endelige testamente ligger klar, for at få klarhed over, hvad man bør skrive i testamentet. Ligesom det også er afgørende at være tydelig omkring, hvem man ønsker at støtte og med hvor meget. Og husk på – alle donationer gør en forskel. Uanset deres størrelse.

Skriv nu det testamente

Men uanset om man ønsker at benytte sig af testamentariske gaver eller ej, anbefaler Robert til enhver tid at skrive testamente.

Og på spørgsmålet om, hvorvidt vi danskere nu også får gjort det, er svaret et hurtigt nej.”Det skal vi blive bedre til! Ved at skrive testamente hjælper man de efterladte, som ofte står med mange opgaver, de skal forholde sig efter tabet af en af deres kære. Et testamente viser, at man har truffet en beslutning, og det kan være med til at skabe klarhed de pårørende imellem. Samtidig oplever vi en række nye familiestrukturer med dine, mine og vores børn og her er det især godt at have forholdt sig til fordelingen, mens tid er Og så er et testamente en unik mulighed, hvis man ønsker at få indflydelse på, hvad der skal ske med den arv, man efterlader sig,” lyder hans sidste opfordring.

Fakta

I perioden 2013-2017 steg de danske indsamlingsorganisationers indtægter fra arv med 15%. Det svarer til 77 mio.kr.

– Fremgang ses for alle kategorier af organisationer:
Internationale hjælpeorganisationer er steget med 44% svarende til 47 mio.kr.
– Kirkelige organisationer er steget med 8% svarende til 5 mio.kr.
– Nationale, sociale og humanitære organisationer er steget med 28% svarende til 5 mio.kr.
– Natur/miljø/dyreværnsorganisationer er steget med 39% svarende til 20 mio.kr.
– Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer ligger på samme niveau, med en lille stigning på 0,4 mio.kr.
– I 2017 modtog organisationerne tilsammen 600 mio.kr. i testamentariske gaver.

Kilde: ISOBRO


Next article