Home » Testamente » Seniorer testamenterer til velgørenhed
Arv

Seniorer testamenterer til velgørenhed

avatar


Robert Hinnerskov

Generalsekretær for ISOBRO.

Testamentariske gaver udgør en væsentlig del af budgetterne hos velgørende organisationer. De 50 plus vælger specielt at testamentere til sygdomsbekæmpelse.

Det er en væsentlig del af indtægtsgrundlaget hos de velgørende indsamlingsorganisationer, der kommer fra testamentariske gaver, og beløbet har været nogenlunde stabilt i en årrække, men er dog under pres som følge af, at organisationer arver bygninger, der i dag har en længere liggetid inden de bliver solgt, siger Robert Hinnerskov, generalsekretær i ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation):”Finanskrisen er gradvist ved at slå i gennem i tallene, da den kommer med nogle års forsinkelse. Sygdomsbekæmpende organisationer tegner sig traditionelt for over 50 procent af arveindtægterne. Det mønster har vi set i rigtig mange år.”

Hvordan vælger folk hvordan de testamenterer?

Visse organisationer har, ifølge Robert Hinnerskov, gennem mange år gradvist tabt indtægter, for eksempel dem der beskæftiger sig med holdninger og religiøsitet, men natur og miljø og andre folkesager som kræft har fat i folk, mens de lever deres aktive liv, og er derfor også en del af tankerne omkring testamentet.”Det er interessant at se, hvad der ligger til grund for folks valg. Det at testamentere til velgørenhed er også at tage et socialt ansvar, og der er mange muligheder. Man betaler sin skat og bidrager ad den vej til samfundet, men i dag arbejder mange folk 50+ også som frivillige. Spørgsmålet er, om det kan ses i gaverne til organisationerne?,” spørger han.

Større økonomisk råderum blandt seniorer

Med de mange private pensionsordninger får seniorer et større økonomisk råderum i alderdommen, og spørgsmålet er, hvad de vil bruge pengene til. ”Vil de leve et aktivt liv for alle pengene eller vil de stadig testamentere gaver til organisationerne? I hvor høj grad afspejler danskerne den store dagsorden om eksempelvis miljø, ulighed og dyrevelfærd. I dag er det en helt anden medieverden, og man bliver hurtigere optaget af enkelsager nu og her, og hvordan spiller det ind på folks valg?”, spørger Robert Hinnerskov og tilføjer, at det ene selvfølgelig ikke udelukker det andet, men at tidligere tiders lange medlemskab og eventuel testamentarisk arv fremover måske bliver afløst af en hurtigere ændring af aktuelle støttesager, og dermed også en ændring i måden hvorpå seniorer testamentere gaver efter et aktivt liv.

Next article