Home » Testamente » Testamentér til en velgørende organisation
Støt en god sag

Testamentér til en velgørende organisation

mand underskriver testamente til velgørenhed
mand underskriver testamente til velgørenhed
Foto: Getty Images
avatar

Robert Hinnerskov

Generalsekretær, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation

Testamentariske gaver – såvel små som store beløb – spiller en betydningsfuld rolle rent økonomisk. De enkelte foreninger kan pludselig mere. Alt efter deres formål. Det kan f.eks. være at hjælpe flere udsatte eller syge mennesker, sætte gang i særlige udviklingsprojekter og bidrage til forskning. 

Afgørende for organisationerne

”Testamentariske gaver til velgørende organisationer gør en stor forskel. Det er der ikke skyggen af tvivl om. De penge lægger grunden til de forskellige foreningers økonomiske muligheder – de kan pludselig mere. En arv kan f.eks. gøre det muligt at lave nogle særlige udviklingsprojekter,” siger generalsekretær Robert Hinnerskov, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, (ISOBRO).

Vælg hvordan dine penge bliver brugt

Han peger desuden på betydningen af, om giveren har øremærket de penge, han eller hun vil donere til velgørende formål. ”Nogle gange er organisationerne i den situation, at pengene er meget klart øremærket. Men hvis jeg skal give et godt råd til de, der skriver et testamente, lyder det: Man kan med fordel skrive, at den testamentariske arv skal bruges efter den enkelte organisations formål og på den måde give de ansvarlige i organisationen en vis handlefrihed. Giveren kan også kontakte den eller de foreninger, vedkommende ønsker at betænke og spørge: ”Hvad skal jeg skrive i testamentet, så mit bidrag bliver brugt efter formål og på en god måde? Et vist niveau af frihed er mit bedste bud på at sikre, at den arv, man ønsker at efterlade til en organisation, bliver anvendt optimalt.”

Et prik på skulderen

Men Robert Hinnerskov erkender, at det selvfølgelig kan være svært her og nu at se, hvilke udfordringer den enkelte organisation står med om ti år. Fra et testamente bliver skrevet og til pengegaven modtages, går der som oftest adskillige år. Hvem er det, der betænker velgørende organisationer i deres testamente? ”For mange er det en helt naturlig fortsættelse af at have været medlem af en forening – måske igennem et langt liv. Danskerne giver hvert år betydelige bidrag til velgørenhed. Så der er i mange tilfælde tale om en forlængelse af et engagement. Og så er der den gruppe af mennesker, som siger: Jeg har overskud og vil gerne støtte de velgørende foreninger. Her er danskerne meget generøse.

Små organisationer overses

Men meget ofte, når der gives via et testamente, sker det på baggrund af en opfordring. Folk skal have et prik på skulderen – man giver ikke spontant. Man kan desuden spore en vis sammenhæng imellem organisationer, der har været meget tydelige og påkaldt sig opmærksomhed i samfundet og antallet af testamentariske gaver. De får flere end de, der har levet mere tilbagetrukket. Derfor er det meget vigtigt, at vi arbejder med at informere danskerne om muligheden. Ellers sker der ikke nok. ”

Initiativer skal øge kendskab

Analyser har vist, at størrelsen af pengegaver i høj grad svinger fra år til år. Derfor anlægger Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation et femårigt perspektiv, når de skal tage pulsen på udviklingen i de danske foreninger og organisationers indtægter. For at udbrede kendskabet til testamentariske gaver, er der sat forskellige initiativer i gang. ”Vi har indset, at vi er nødt til at bruge ressourcer på at øge kendskabet til, hvad folk kan gøre, og hvordan de reelt gør det. Derfor har vi arbejdet systematisk på at nå så bredt ud som muligt. I dag er det under to procent af danskere, der betænker velgørende organisationer i deres testamente. Det er for få. Flere gaver af den slags vil spille en stor økonomisk rolle og som sagt gøre en kæmpeforskel.”

Indtægter fra arv 

Samlet set har ISOBRO og Deloittes analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter i perioden 2013-17 vist en fremgang på 15% svarende til 77 mio. kr. Udviklingen viser fremgang for alle kategorier af organisationer. 130 organisationer har svaret og deltaget i analysen. I 2017 modtog de tilsammen 600.000 kr.

o Internationale hjælpeorganisationer er steget med 44% svarende til 47 mio.kr.
o Kirkelige organisationer er steget med 8% svarende til 5 mio.kr.
o Nationale, sociale og humanitære organisationer er steget med 28% svarende til 5 mio.kr.
o Natur/miljø/dyreværnsorganisationer er steget med 39% svarende til 20 mio.kr.
o Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer ligger på niveau – med en lille stigning på 0,4 mio.kr. 


Kilde ISOBRO

Hvad er testamentariske gaver?

Det er, når folk vælger at tegne et testamente, hvor de betænker en del af deres formue til velgørende organisationer i stedet for, at hele formuen går til slægtninge. Det særlige ved at give penge via et testamente er, at lovgiverne har valgt at fritage beløbet for afgift ud fra den begrundelse, at en sådan arv er i samfundets interesse. Hele værdien går dermed til den eller de udvalgte organisationer. Testamentariske gaver går ind som indtægt i den pågældende organisation og er med til at dække dens virke og formål.


Next article